Varyasyon Nedir
Varyasyon, “çeşitlenme” demektir. Her türün kendine özgü yani karakteristik yapısı vardır. Bu karakteristik özelliklerden yararlanılarak canlılar arasında sınıflandırma yapılmıştır.

Aynı ailede bulunan insanlar benzer karakteristik özelliklere sahip olurlar. Örneğin; saç rengi, çilli olup olmamaları gibi. Anne ve babadaki karakterlerin yavruya aktarılmasına kalıtım adı verilir. Genler ile yavruya aktarılan özelliklere ise kalıtsal özellikler denir. Bu özelliklerin aktarılmasında gamet adını verdiğimiz eşey hücreleri rol oynar.

Genetik Varyasyon
Kromozomların yapısında bulunan, belirli bir genetik özellik hakkında bilgi içeren bölüme gen adı verilir. Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alır.

Tür içerisinde gözlemlenen farklılıklara genetik varyasyon denir. Örneğin; armudun şekillerindeki farklılıklar, gül bitkisinin çiçeklerinin farklı renkte olması, bireyin kız veya erkek olması, dil yuvarlayabilme veya yuvarlayamama…

Kalıtsal Olmayan Varyasyon ( Modifikasyon )
Kalıtsal olmayan faktörlerin etkisiyle canlının dış görünüşünde gözlemlenen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon veya kalıtsal olmayan varyasyon denir. Örneğin; eğer bir ayçiçek tohumu ılık, güneş alan, su ile minerallerin fazla bulunduğu bir yere ekilirse, başka yerlerdeki ayçiçek tohumlarına kıyasla daha uzun boylu bir bitki oluşur.

Herhangi bir kaza sonucu meydana gelen yara izi veya saçımızı boyattığımızda oluşan saç rengi kalıtım yoluyla yavrulara aktarılamaz.

Eşeyli ve eşeysiz üreme
Dişi ve erkek olmak üzere iki ayrı cinsten üreme hücresinin yer aldığı üreme şekli, eşeyli üremedir. Erkek ve dişi gametlerin birleşerek döllenmeleri sonucunda yeni bir canlının gelişimi başlar. Yeni canlı, anne ve babanın kalıtsal özelliklerine sahip olur. Eşeyli üreme tür içerisinde farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Yalnızca bir tek canlının yer aldığı üreme şekline eşeysiz üreme denir. Genellikle döllenme sırasında kalıtsal özellikler bireylere aktarılır. Çok az bir varyasyon gözlenir.

Mutasyon
Bir kromozom veya gende meydana gelen değişmeye mutasyon denir. Mutasyonların meydana gelmesi raslantı sonucudur. Fakat bazı durumlar mutasyonun meydana gelme olasılığını artırır. Örneğin; Ultraviyole ışınları, X ışınları ve radyoaktif maddeler, bazı kimyasal maddeler mutasyona sebep olmaktadır. (örneğin; sigaradaki kimyasallar) Mutasyonların çoğu zararlıdır. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon kanser nedeni olabilir. Eğer mutasyon eşey hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal olarak dölden döle aktarılabilir.

Varyasyon Nedir
Varyasyon, genetik biliminde kullanılan bir terimdir ve "çeşitlenme" demektir. Bu genetik olay, bir canlı türünün içindeki bireylerin ya da grupların, birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmasına neden olur. Örneğin yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptirler, ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyon potansiyeli sayesinde kimisi çekik gözlüdür, kimisi kızıl saçlıdır, kimisinin burnu uzun, kimisinin boyu kısadır.

Evrimciler ise, bir türün içindeki varyasyonları teoriye delil olarak göstermeye çalışırlar. Oysa varyasyon evrime delil oluşturmaz, çünkü varyasyon, zaten var olan genetik bilginin farklı eşleşmelerinin ortaya çıkmasından ibarettir ve genetik bilgiye yeni bir özellik kazandırmaz.

Varyasyon her zaman genetik bilginin sınırları içinde olur. Genetik biliminde söz konusu sınıra "gen havuzu" denir. Bir canlı türünün gen havuzunda bulunan bütün özellikler, varyasyon sayesinde çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Örneğin varyasyon sonucunda, bir sürüngen türünün içinde diğerine göre biraz daha uzun kuyruklu ya da biraz daha kısa ayaklı cinsler ortaya çıkabilir, çünkü kısa ayak bilgisi de, uzun ayak bilgisi de sürüngenlerin gen havuzunda vardır. Ama varyasyon sürüngenlere kanat takıp, tüy ekleyip, metabolizmalarını değiştirip onları kuşa dönüştüremez. Çünkü bu tür bir dönüşüm canlının genetik bilgisinde bir artış olmasını gerektirir, fakat varyasyonlarda böyle bir durum söz konusu değildir.

Varyasyon Nedir
Varyasyon doğal dillerde, dilin kullanıldığı her ortamda kolayca gözlenebilen basit bir dil gerçeğidir. İletişim değeri, yapısı ve kökeni bakımından aynı olan eve gidiyor, eve gidiyo, eve gediyoru cümlelerinden ilki standart yazı diline, ikincisi konuşma diline, üçüncüsü ise bir yerel ağza aittir. Verilen her üç cümle de dil bilgisi bakımından doğrudur. Ama kuralcı açıdan bakarak ilkinin “en” doğru biçim, sonrakilerin ise belli durumlar için kabul edilebilir olduğuna karar vermekteyiz.

Buna göre ilk cümle her şeyiyle yazılı “standart Türkçenin” kurallarına uyarken, ikincisi düşmüş olan M sesinden ötürü konuşma dili için kabul edilebilir durumdadır, ama standart yazım açısından yanlıştır. Üçüncü örnek ise fiilin ilk hecesindeki kapalı “e” ve şimdiki zaman ekinin sonundaki henüz düşmemiş “u” ünlüsü nedeniyle hem standart yazı dili hem de konuşma dili açısından yanlış olmakla birlikte yerel ağızların bazıları için kabul edilebilir, yerel standarda uygun bir cümledir.

Varyasyon, Varyasyon Nedir, Varyasyon Hakkında Bilgi, Varyasyon ne demek, Varyasyon Anlamı, Varyasyon Örnekleri,

Sizin İçin Seçtiklerimiz

En Son Eklenen Yazılar


Domain Domain